Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

Kiểu dáng công nghiệp, vì sao phải đăng ký ?

Kiểu dáng công nghiệp, vì sao phải đăng ký ?: Để góp phần vào việc bảo hộ các sản phẩm trí tuệ của doanh nghiệp, cá nhân tham gia sáng tạo và an toàn trước các đối thủ của mình trên thương trường, Việt Tín có cung cấp dịch vụ […]

Một sai lầm mà các doanh nghiệp thường gặp phải là vội vã công bố KDCN mới của mình trước khi nộp đơn đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ (đưa sản phẩm mang KDCN mới ra thị trường, giới thiệu, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, in trong các catalog giới thiệu sản phẩm, ...). Việc làm đó có thể làm mất tính mới của KDCN và cho dù sau đó doanh nghiệp có nộp đơn đăng ký thì KDCN cũng có thể bị từ chối bảo hộ.

Do vậy, doanh nghiệp chỉ nên công bố KDCN mới của mình sau khi đã nộp đơn đăng ký KDCN tại Cục Sở hữu trí tuệ. Và an toàn nhất là sau khi đã được cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.